VEKST


Har du ambisjoner om å ta din bedrift videre?

Fabrikkens forretningsutviklere har spisskompetanse til å bistå i utviklingsprosesser og har tilgang på de verktøy som skal til for å systematisere og realisere vekst.   

RUNE TJØNSØ Hindø kaffebrendæri

Fabrikkens rådgivere sørger for at du kutter blindveier og kommer deg raskere til de gode resultatene.

STORE AMBISJONER FOR BEDRIFTEN?


Vi bistår deg i å identifisere lønnsomme utviklingsprosjekt, se egen bedrift i "fugleperspektiv", etablere fundament for videre satsing og peile ut veien videre!


VÅRE METODER


FABRIKKEN 360°


Vi ønsker å være din langsiktige partner for
innovasjon og vekst!


KR 5000 ,- per år

Eks. moms

Fabrikken 360° egen utviklede verktøy for en årlig innovasjonsanalyse  som gir deg en gjennomgang av forretningsmodellen du benytter i dag. Sammen ser vi på din bedrift i "fugleperspektiv" og navngir de potensielle utviklingsprosjektene. Vi designer en systematisk prosess som tar tak i vekstambisjonene i din bedrift. ​


VI BIDRAR OGSÅ MED:


PROSJEKTLEDELSE


Våre ansatte innehar spisskompetanse på effektiv og resultatorientert prosjektledelse – uavhengig av bransje. Ved å bruke Fabrikken som prosjektleder, f.eks. på samarbeidsprosjekter mellom flere bedrifter, får man en nøytral aktør som jobber fokusert mot prosjektets mål.


MANAGEMENT FOR HIRE


Selskap eller organisasjon med behov for økt kapasitet i perioder? Fabrikken kan ta på seg å drifte eller bidra i driften i perioder hvor det er nødvendig. Bl.a. har vi tung kompetanse på drift av sekretariater for ulike organisasjoner.