OM FABRIKKEN NÆRINGSHAGE AS


Fabrikken Næringshage AS er et innovasjonsselskap som arbeider for å fremme vekst og utvikling i Lofoten og Vesterålen.


Enten i form av å veilede nyetablerte med kurs og rådgivning, eller bidra til vekst og innovasjon i etablerte bedrifter. Fabrikken Næringshage jobber også regionalt med utviklingsprosjekter på tvers av bransjer. Fabrikken Næringshage er en del av et nasjonalt innovasjonsnettverk, og kan hente inn ekstern spisskompetanse som våre kunder har behov for fra FoU-miljøer, universiteter, høyskoler og andre kunnskapsmiljøer i landet. 


Våre aksjonærer


 • SIVA
 • SE Gruppen AS
 • Steiro Invest AS
 • Ellingsen Invest AS
 • Eidsfjord Sjøfarm AS
 • LNS AS
 • Nordlandsbanken ASA
 • Andøya Rakettskytefelt AS
 • Chriship AS
 • Nord-Norsk Engros AS
 • Nordlaks Oppdrett AS
 • Nordic Sales Group AS
 • Buldozer Maskinlag AS
 • Cerpus AS
 • Sigurd Pedersen AS
 • Havna Eiendom AS

Styret


Geir Morten Rist – SE Gruppen AS

Åse Eilertsen – EIMSKIP CTG

Roger Mosand – Nordlaks Produkter AS

Barbro F. Holm – Universitetet i Nordland, avd. Vesterålen

Halvor Walla – Fremsikt AS

Vara:

Ivar Steiro – Steiro Invest AS

Torgeir Arntzen – Nordic Sales Group AS