VÅRE HOVEDKONTOR OG NODER 


HOVEDKONTOR


Fabrikken Næringshage AS ble opprinnelig etablert på Sortland i Vesterålen og har sin hovedlokasjon der. Etterhvert har bedriften valgt å øke sin utstrekning og etablerte høsten 2016 et bemannet kontor i Svolvær. 

Bistand til etablering og utvikling av bedrifter.

FABRIKKEN NÆRINGSHAGE - SORTLAND 


Fabrikken Næringshage AS ble opprinnelig etablert på Sortland i Vesterålen og har sin hovedlokasjon der. Etterhvert har bedriften valgt å øke sin utstrekning og etablerte høsten 2016 et bemannet kontor i Svolvær. 

Fabrikken Næringshage AS
Havnegata 4
8400 Sortland, Norway
Bistand til etablering og utvikling av bedrifter.

FABRIKKEN NÆRINGSHAGE - SVOLVÆR


Våren 2016 etablerte Fabrikken Næringshage AS et bemannet kontor i Svolvær. Kontoret ligger flott til ved havnepromenaden og våre forretningsutviklere stiller gjerne for en prat.

Fabrikken Næringshage AS
Havnepromenaden 2
Svolvær

Bistand til etablering og utvikling av bedrifter.

NODER


Fabrikken Næringshage AS samarbeider med ulike aktører for å kunne tilby forretningsmessig bistand til både gründere og etablerte bedrifter utenfor bedriftens egne hovedlokasjoner. Gjennom slike samarbeid er det etablert næringshager både på Andøya og i Lødingen. 

Andøya Næringshage:

I samarbeid mellom Adco Eiendommer AS, Andøy Næringsforening og Fabrikken Næringshage AS ble Andøya Næringshage etablert på Andenes høsten 2015. Fabrikken bistår her med forretningsutvikling og rimelige konsulenttjenester gjennom det nasjonale næringshageprogrammet.   

Les mer om Andøya Næringshage

Andøya Næringshage
Prinsensgate 22
8489 Andenes


Lødingen Næringshage:

Gjennom et samarbeid med Lødingen Næringsforum, Lødingen Kommune og Fabrikken Næringshage blir det arrangert ulike arrangementer som skal gi inspirasjon og læring. Fabrikken Næringshage tilbyr også forretningsmessig bistand til både gründere og etablerte bedrifte.

Les mer om Lødingen Næringshage

Lødingen Næringshage
Televeien 3

8410 Lødingen, Norway