INSPO

LOFOTEN OG VESTERÅLENS MEST SPENNENDE MØTEARENA


INSPO inspirasjon til innovasjon

For å hevde seg i dagens marked er bedrifter avhengig av kontinuerlig utvikling og innovasjon. Fabrikken Næringshage AS ønsker å bidra til at både store og små virksomheter holder seg oppdatert på det som rører seg av næringsutvikling, innovasjon og muligheter i regionen. For å få til dette arbeider vi hele tiden med å tilby inspirerende og nyttige seminarer og workshops, ofte i samarbeid med andre spennende aktører/organisasjoner i og utenfor regionen. Eksempel på samarbeidspartnere er Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre FoU-miljøer i landet.  

INSPO-arrangementer er plassen for å få inspirasjon og informasjon som kan være nyttig for din bedrift.  


INSPO seminar


En glimrende anledning til å utvide horisonten, uten å være borte fra jobb en hel dag!

Seminarene er et faglig dypdykk i interessante temaer og problemstillinger. Dyktige foredragsholdere gir inspirasjon og innføring på områder som kan være med å løfte bedriften din videre, samtidig som erfaringsdeling og mingling vektlegges. Seminarene er i hovedsak halvdags. 

Det arrangeres minimum 3 seminarer hvert halv år. 


INSPO bransjemøte


En flott mulighet til å delta på møter og seminarer tilpasset deg og din bransje!

Bransjemøter arrangeres på oppfordring fra næringslivet. Fabrikken Næringshage  bistår med å arrangering, administrering, markedsføring og invitere relevante foredragsholdere til møtet. Bransjemøter er halvdags/heldags-seminarer rettet mot en særskilt bransje, eksempelvis:

  • Fiskeri
  • Havbruk
  • Reiseliv
  • Varehandel
  • Kultur og tjenester
  • Bygg og anlegg
  • Industri

INSPO gründertreff


Et samlingssted for gründere og nyetablerere som ønsker å dele erfaringer og ideer! 

Gründertreffene er en sosial møtearena for gründere og nyetablerere i regionene Lofoten og Vesterålen. På treffene står mingling og erfaringsdeling senter, det legges opp til innlegg fra gründere som ønsker å dele sin historie i plenum. Disse treffene skal bidra til inspirasjon og engasjement hos nyetablerte bedrifter, og gi gründeren et stabilt og godt nettverk. Treffene foregår hovedsaklig på kveldstid. 

Det arrangeres minimum 3 gründertreff hvert halvår. 


INSPO medlemskap


Priser:

For bedrifter med en ansatt:

For bedrifter med to eller flere ansatt:

500kr/per halv år.

1000kr/per halv år.

Fabrikken Næringshage AS arrangerer både gratis og betalte arrangementer. Som medlem av INSPO deltar du kostnadsfritt på de fleste arrangementer og får rabatter på resten! 

Bransjemøter: det kan forekomme ekstra kostnader ved deltakelse på bransjemøter for å dekke innleide foredragsholdere. Ta kontakt med en av våre rådgivere for å etterspørre bransjemøte.

Ta kontakt med en av våre ansatte for å opprette INSPO medlemskap.

Har du forslag til arrangementer og tema? Vi setter pris på dine innspill!


Hva gjelder det? (Kryss av)
INSPO seminarINSPO bransjemøteINSPO gründertreff